صنایع سیم و کابل پایانما

تلفن :

021-66716784

info@payanamaco.ir

سیم بسته بندی

شرکت پایا نما تولید کننده انواع سیم های بسته بندی

twist & tie سیم بسته بندی